Förteckning över mynt funna i Uppland, Bro sn, Rättarboda 
(vid Kvistebergsviken/Kvistabergsviken) 
Soldattorp (Ej känt som soldattorp, BS)

(avskrift av originalhandlingarna 1998-09-13, Börje Sandén
mynten överlämnade till Börje Sandén vid bandade intervjuer 1980)

Sverige
Kristina
1. Nyköping/Säter, 
2. dito 
3. Säter, 
4. Avesta/Nyköping/Säter, 

Ulrika Eleonora
5. Stockholm, 1 öre k.m. 
6. dito ompräglad på nödmynt Mercurius 

Fredrik I
7. Stockholm, 1 öre k.m. 1720, 
    ompräglad på nödmynt Wett och Wapen 
8. dito 1 öre k.m

Adolf Fredrik
9. Avesta, 1 öre s.m. 

Gustav IV Adolf
10. Stockholm, 1/2 skilling 
11. Avesta, 1/4 skilling 
12. dito, 1/4 skilling
13. dito 1/12 
14. dito 1/12 skilling 
15. dito 1/2 skilling riksgälds 

Karl XIV Johan
16. Avesta, 1/4 skilling

Oskar I
17. Stockholm, 1/3 skilling banco 

Karl XV
18. Stockholm, 2 öre 

1/4 öre 1635
1/4 öre 16(36?)
1/4 öre 1642 
1/4 öre 16-- (oläsligt årtal)
 

1719
1718
 

1717

1725
 

1760
 

1803
1806
1806
1805
1808
1802
 

1821
 

1854
 

 1863

Polletten
Nedanstående är skrivet på förvaringskuvert 19 från myntverket
Stora Kopparberg
Pollett 1791 (cirkulerade till ett värde av 6 öre k.m.)
St. 44

Erik Rexhammar har gjort följande anteckning på kuvertet
"Gällde för logi t. skjutsbonden och hästen"
Mynten låg i Rättarbodas jordgolv. Funna i maj 1930

KUNGL MYNTKABINETTET
STATENS MUSEUM FÖR MYNT MEDALJ OCH PENNINGHISTORIA
(logo)

ROYAL COIN CABINET

NATIONAL MUSEUM OF MONETARY HISTORY
Stockholm 1977 08 09

Erik Rexhammar
Aspnäsvägen 34 x
175 37 Järfälla

De av Er till Kungl. Myntkabinettet inlämnade fynden från Rättarboda, Bro sn, Uppland, återsänds härmed i separat rekommenderad försändelse. Fynden utgörs av 18 svenska kopparmynt samt 1 pollett.
Vi är tacksamma att ha fått registrera och fotografera fyndet, men beklagar att ärendet tagit så lång tid

Med vänlig hälsning
Monica Golabiewski

KVITTO

För bestämning har Kungl Myntkabinettet idag av herr Erik Rexhammar, Aspnäsvägen 34x, 175 37 Järfälla, mottagit 18 kopparmynt och 1 pollett, funna 1930 i Rättarboda, Bro sn, Uppland.

Stockholm den 3.5.1977
Kenneth Jonsson