Kvistabergsområdet
(kvista.htm)

Det hände i Upplands-Bro - InnehållFreden, nybygge.
Den 17 september 1789 skrevs kontrakt där Pehr Ljung till sockenskräddaren Peter Holmström upplåter platsen och byggnaden vid häradsvägen mellan Qwista och Husby ägor. Holmström har med Ljungs samtycke tillhandlat sig stället efter avlidne vaktmästaren vid brandvakten i Stockholm Erik Palmgrens arvingar.
     Han skall på egen bekostnad bygga på platsen, men får hjälp till timmer som ses ut på Qwista skog. Den påbörjade uppodlingen har han rätt att fullfölja och till stängsel för denna används träden från uppodlingsstället. Inget annat än vindfälle får användas till bränsle.
      Det åligger honom att vakta grinden så att inga obehöriga kreatur släpps in på Qwista skog. Även skogen skall vaktas och fredas mot åverkan och olaga jakt. Försummar han detta upphör kontraktet och hans nedlagda arbete går förlorat.
     I detta kontrakt har Holmström åtta frihetsår och när dessa förflutit skall han i tio år utföra ett dagsverke i månaden till Sätesgården. Efter den tiden tillhör byggnaden och uppodlingen Pehr Ljung.
Nybygget kommer att kallas Freden.

Ur Vad hände egentligen? del 1. UKF:s skriftserie 1990. av Agneta Allerstav och Gunilla Söderström. Del av en större studie om Ådö vid 1700-talets slut.