Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
       Hemsida 2 avsedd för publicering av färdiga projekt
.          Härifrån hämtar UKF:s hemsida vissa större bilder
   download/Startsida1696.htm

               
Bro och Håbo Häradsallmänning 1696 (?!)
- missvisande benämning  när bilderna togs på kartverket i Gävle 1980

i själva verket en mycket tidig ekonomisk kartan över området mellan de två Häradsallmänningarna
 - 17 bilder som överlappar varandra visar Upplands-Bro norr om Kungsängen
Väster om  Lejondalssjön - Långbro kärr
Öster om Lejondalssjön 1696
Kalmarsand - Draget - Ullfjärden
Ryds kyrka - Sigtuna Nyckel - Kungsmarken
Bro - Husby - Lejondahl - Örnässjön - Tång
Sigtunafjärden - Vallby - Täljeby - Negelstena
Ullfjärden - Håbo Häradsallmänning - Nyborg (Nyby)
Tranbygge - Lerberga - Fiskeby - Ryds kyrka