kontaktinfo
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut

Om Ukf     Bli medlem     Hem     Kontakt   Nyhetsbrev       Evenemang        Sök


Sevärdheter i Upplands-Bro

Aktuell forskning

Lokalhistoria/Rikshistoria

Ämneskatalog

Missade du föredraget /
vandringen


Forskningsområde

Böcker och häften

Länkar till diverse dokument

Länkar till hemsidor

Hemsida 2 


UKF kontaktinformationKontakt  Hans Borgström - 0705716124

E-post:  ukf@ukforsk.se

Postadress: UKF, c/o Hans Borgström, Gammeldansvägen 21,
196 37 Kungsängen

Pg 27 58 94-4. 
Organisationsnummer   813200-3800

UKF´s styrelse fram till Årsmöte 2021 utgörs av följande personer:

Hans Borgström         Ordf/Kassör
Ulf Björkdahl                Sekreterare
Sophie Hedin               Ledamot
Per-Olof Karlsson       Ledamot
Lars Thorsberg           Suppleant
Håkan Norelius           Suppleant