Utvalda länkar till Artiklar - Rapporter - Projekt från ukf arkiv
.
Naturvetenskapen förklarar historien

Stocksunden-Skarven-2017-ny
Olav den helige - Stocksunden
 En "skeppsbro" vid porten till Svitjod
  Namnet Bro i förnyad belysning
Olav den Helige - huvudartikeln

LOKALHISTORIA  ....
..
     1  finns i två 1000-åriga skrifter
     2  har berikat forskningen   2015
     3  kritisk granskning ändrar historien
                      Tre exempel

Vår bild av vikingen har förändrats
Bilder från en resa i genom Ryssland till Baku

När Olav den Helige plundrade vår bygd

Fornsigtunas medeltida ruiner ?
eller
Bas-materialet till ovanstående artikel

UKF på kollisionskurs med "forskningen"

De första kartorna
har något
att säga oss idag
Grunderna för tolkningen av kartbilden
Kortare redogörelse med förklaringar
Utförlig beskrivning - växande exempelsamling

Kort om Hushållningsjournalen

Storkommunen Upplands-Bro -
bildades 1952 -liten statistik

1809 - Tibble-Promemorian
1809- Krig-Revolution-Ny regeringsform
Regeringsformen 1809
Problem vid undertecknandet

1743 - Tibble-Dokumentet
"Stora Daldansen" - historiens benämning
på berättigade frågor till Regeringen

Adam av Bremens 1000-åriga berättelse
Inget  fel på hans väderstreck   Artikel 1
Fel utgångsläge - fel översättning - Artikel 2
Sammanfattning Tillägg 2012-0 7-08  Artikel 3

Oscar Sjölander        Villa Skoga.
Granhammarsmannen - ny forskning
Den gränslösa lokalhistorien - Rev

Notiser, synpunkter, betraktelser
Oväntade upptäckter - "gränslös forskning"
Vad är historia egentligen?

Tidigare artiklar / Rapporter

Det hände i Upplands-Bro   Hembygdsboken 
Brogårdsarkivet  -   Ger ny Brohistoria
dokument från Upplands-Bro - Rålambs arkiv
Astronomiskt museum invigt på Kvistaberg
.Arkeologidagen 2009 - Lilla Ullevi-Rösaring
Fullmånen och Processionsvägen  Läs mer
Linné och människans ursprung
"Om jag hade kallat människan en apa eller vice versa skulle
 jag
ha drabbats av teologernas bannbulla"

Byggnad under domkyrkan- hednatempel?
Tolkningen av sockennamnet Näs


Vikingatid
Vår bild av vikingen har ändrats.
- Sägnen om hur ryssarna skövlade Sigtuna
- Ingvar den vittfarne

Arkeologisk utgrävning vid Lilla Ullevi
Ull = fruktbarhetsgud; vi  = kultplats


Vi minns - ur tidigare ämnen
"då Sveriges allmoge var samlad på Nääs äng"

Arkeologidagen vid Rösaring Pop.Arkeologi

Är 700-årminnet av Håtunaleken något att fira?

Landshövdingens kungörelser 1816-36
Krönikespel om Stäket - originalmanus
Flottan skjuter skarpt mot demonstranter 1743
När Granhammar skulle rivas  (pdf)
Älvkvarnar i Bro

Bro d'River Boys i Junsele musikvecka
Referatet på UKF:s hemsida
Programbladet

Dalupproret
- Inledandande artikel

- Sverige nära inbördeskrig.
Rösaring - Fornsigtuna

50 years with the Cult Site of Rösaring

ur Viking Heritage Magazine
Fornsigtuna - inledande artikel
- många uppföljande texter

Fornsigtuna som forskningsprojekt?

Övrigt
Pris för lokalhistorisk verksamhet
Hushållningsuournal 1776-1813

<> Debatt
Tolkning av  kartbilden i 15-1600-talskarotrn


*  Olav den helige i Mälaren 1007-08

Stockholm 750 år - kontroversiella  frågor
     Stockholms grundläggning

Rivningen av godsmagasinet i Bro
Offentlighetsprincipen och representativ 
    demokrati


Minnesvärt
500-årsminnet av riksmötet vid Kungsängens kyrka 1502.
Håtunaleken - 700-årsminnet 29 sept 2006
- bidrog till uppkomsten av vår första grundlag

Book on demand 
- Utgivna böcker

Några olika typer av information
Dåtidens Rapport och Aktuellt

Böcker och skrifter 

Studier i Upplands-Bros lokalhistoria
Lokalhistorisk forskning i Upplands-Bro
Datorn i hembygdsforskningen

Musik / musikhistoria / Barbershop