Böcker och häften
UKF:s tryckta skrifter av olika slag 

Boken Torparna på Tibbleängen
Av Ulf Björkdahl.

Boken berättar om de gamla torpplatserna Hagtorp, Hagnäs, Norrboda och Pettersberg
som låg på Tibbles utmarker i  Kungsängen.Torpnamnen återfinns i dagens lokalsamhälle som namn på skolor,  äldreboenden, vägar m m. Boken beskriver de fyra torpplatserna med kartor och foton, ritningar över husgrunder, förteckningar över vilka som bott i torpen m m.

Boken ges ut gemensamt av Stockholms-Näs hembygdsförening och UKF.
Den kan köpas på biblioteken i Brohuset och Kulturhuset. Pris 75 kr.
Den kan också beställas genom inbetalning till UKF:s plusgiro 27 58 94-4, För postbefordran tillkommer porto.


  .torpet
Gamla Landsvägen genom
Upplands-Bro av Ulf Björkdahl
.

Gamla Landsvägen genom Upplands-Bro har under århundraden varit en viktig länk i kommunikationsleden mellan Stockholm och Bergslagen. I takt med den ständigt pågående samhällsutvecklingen har vägens
sträckning ändrats ett flertal gånger i Upplands-Bro.
Ulf berättar i sin bok den intressanta historien om hur Gamla Landsvägen från Stäket till Kalmarsand   utvecklats från en stenig och backig stig till en modern landsväg.
Boken är rikligt illustrerad med kartskisser och foton. Många unika bilder.
Boken finns att köpa på biblioteken i
Brohuset och Kulturhuset. Pris: 80 :-
Den kan också beställas genom inbetalning till UKF:s plusgiro 27 58 94-4. För postbefordran tillkommer porto.
Glöm inte att ange namn och adress.

vägboken

fråndå

Från då till nu

Hundra år av utveckling i Upplands-Bro. Då omkring 1900 var barnarbete alldagligt. Nu har barn och ungdomar helt andra förutsättningar.
Då betydde jord, sjö och skog alltför de flesta Upplands-Brobor. Nu är det en handfull människor som brukar åkerjorden.
Då var den stora gården ett eget samhälle med egna regler och strukturer. Nu är det förortskommunens förutsättningar som tagit över.
Vad hade hänt  och vad har styrt förändringarna? Några av svaren finns  i den här boken om hembygden Upplands-Bro, en modern kommun mitt i jordbrukslandskapet

Boken är i stort format  19 x 28 cm och
Illustrerad med 390 bilder och kartor
.

Om du är intresserad att köpa boken.
Kontakta UKF 
ukf@ukforsk.se för besked om tillgänglighet. 
Boken om Bro

Förändringar under ett sekel 
i ett uppländskt stationssanhälle

Ett stort antal texter av skilda författare skildrar stationssamhällets utveckling från järnvägens tillkomst 1876 till dubbelspår med pendeltåg år 2001.
Utgiven av Bro hembygdsförening och producerad av UKF.
228 sidor, 18 x 26 cm, 312 fotografier och bilder i svarvit och färg (de senare i ett antal av 111). 
Hård pärm och trådbunden.


Om du är intresserad att köpa boken vänligen kontakta UKF  ukf@ukforsk.se för besked om tillgänglighet.

   broboken


Del 1 i UKF serie Vad hände egentligen

Almarestäket - Stockholms Blodbad (tema). Börje Sandén. 

Avrättningar i Bro. Läkaren och prästen berättar om år 1865. Sabbatsbrott vid Urfjäll 1895. Ådö i slutet av 1700-talet. Nyupptäckta hålvägar m.m. Illustrerad i svart/vitt. 

Tecknare Tomasz Pydzik. 204 sidor, 1990.
Hård pärm, trådbunden

Om du är intresserad att köpa boken vänligen kontakta UKF  ukf@ukforsk.se för besked om tillgänglighet.

                   
                  ukf1
        
                   
                ukf2
Del 2 i UKF serie Vad hände egentligen

Skolans historia i Upplands-Bro (tema). Ruben Lindberg

Cykelfärd i fäders spår, Soldathistoria i Håtunaområdet, Ärkebiskopen Nathan Söderblom visiterar Kungsängen 1926.

Illustrarad i svart/vitt. Ruben Lindberg, 256 sidor. 1992. Hård pärm 

Om du är intresserad att köpa boken vänligen kontakta UKF  ukf@ukforsk.se för besked om tillgänglighet.

Del 3 i UKF serie Vad hände egentligen

Dalupproret 1743 - "Stora daldansen". Börje Sandén. (tema).

"Nytt ljus över daldansens blodbad". "Inget uppror mot staten" 
"Det är populärhistoria i gammal god mening, där författaren själv gjort undersökningar i arkiven och ställer självständiga och intressanta frågor till materialet. Mycket värdefullt är det stora aktmaterial, som han publicerar och som ger läsaren möjlighet till egna studier"

Illustrerad med färgteckningar av Tomasz Pydzik. 295 sidor. Hård pärm.

Om du är intresserad att köpa boken vänligen kontakta UKF  ukf@ukforsk.se för besked om tillgänglighet.
                  

                  ukf3

                        ascaneus
Herr Mårten i Borgby - eller Martinus Laurentii Aschaneus. 1993

Boken om Martin Aschaneus. Riksantikvarie på 1600-talet. Född i Aske i Upplands-Bro i slutet av 1500-talet. Ett livslångt forskningsresultat presenteras av Göran Strömbäck. 780 sidor. Ej tidigare publicerat material.

Om du är intresserad att köpa boken.
Kontakta UKF 
ukf@ukforsk.se för besked om tillgänglighet.
Småskrifter (häften):

småskrift


Om du är intresserad att köpa ett häfte vänligen kontakta UKF
 
ukf@ukforsk.se
för besked om tillgänglighet.


Ortnamnet Upplands-Bro. Av Curt H Dahlgren. 1998. A5 24 s
Kommunvapnet. Av Curt H Dahlgren. 1998. A5 36 s
Konsten att flyga. Tidsbild från 1909. Av O E Lundholm. Professor på Tekniska
    högskolan.  A5 24 s.
Negelstena. Barndomsminnen. Fotografier från 1910-talet. Negelstena är idag helt
     utplånat. A5  
Dalkarlsvägen. Dalfolkets historiska vandringsväg till Stockholm. 
    Sträckan Grans gård - Stäket behandlas. A5 16 s
Runstenar och runristningar.  A4. 28 s 

Krönikespel om Stäket. orig,vers. 1502-1520 - A4.
Almarestäkets historia. Artikel-Arkeologi-Register över Hist. handl. A4 36 sidor
Dito. Sten Stures registratur. Hist handl. 157 s i faksimil, svensk/latinsk text. A4.
Granhammar - när herrgårdsmark blev skjutfält. A4 42 sid
Krönikebok - Håtuna kommun. Protokollsanteckningar, Edwin Hedin ca 1952 A4 40 s
Fornsigtuna/Signhildsberg.  forntid-medeltid-1600-tal. A4  44 s
Vägar I. Basmaterial.
  A4 48 sid 
Allmogens besvär 15-1700-tal. A4 24 sid

Om tillkomsten av 1630 års antikvarie-institution faksimil Oscar Almgren. A5. 20 s.
Riksantikvarieämbetet genom 300 år. Högtidstal av Henrik Schück 1930.  faksimil 
Fifty years with the Cult Site of Rösaring. faksimil ur Viking Heritage Magaszine 2002 
   av Börje Sandén.  A4 6 s.